Kouluja ja kouluasiantuntijoita

20.09.2011

Kuopion kaupunginvaltuuston seuraavan kokouksen esityslistalla on päätettävänä asiakokonaisuus, joka taatusti herättää keskustelua. Jo kesän aikana nähty ja luettu lehtikirjoittelu enteilee tiukkaa tilannetta valtuustossa.
Yhden kyläkoulun eli Keppaanmäen / Syvänniemen koulun kohdalla Karttulassa näyttää kulminoituvan koko koulu- ja päivähoitosuunnitelman kohtalo. Koulusuunnitelma ei kuitenkaan ota kantaa siihen, milloin em. koulu lopettaisi toimintansa. Kemppaanmäen kouluhan jatkaa ainakin niin kauan kuin Karttulan keskustaan valmistuu Kissakuusen koulukeskus jo aiemmin tehtyjen päätösten mukaan. Karttulan omat päättäjät ovat linjanneet jo ennen kuntaliitosta kouluinvestointinsa, joihin on päätetty käyttää Vehmersalmen esimerkin mukaisesti ns. liittymisrahaa.
Mielipidekirjoittelussa ovat faktat unohtuneet melko pian, kun syyttävän sormi on kääntynyt kohti Kuopiota, joka on ”pettänyt pienen Karttulan ja uhkaa viedä koulut kyliltä”. Kun puhutaan Syänniemen koulusta, pitää vilkaista karttaa ainakin sen verran, että ymmärtää etäisyyden Kemppaanmäen kouluun, jonne lähes kaikki syvänniemeläiset oppilaat kuljetetaan koulumatkan vaarallisuuden vuoksi.
Koulusuunnitelmassa on kyseessä varsin mittavat investoinnit lähivuosille. Näiden lisäksi olemme päättäneet vähän aikaa sitten 4 koulun ja yhden päiväkodin elinkaarimallista, jonka ”hintalappu” oli yli 60 miljoonaa euroa.

Jos valtuusto päättää satsata tästä edessä olevasta paketista muutaman miljoonan Syvänniemelle, Kisssakuusen koulusta joudutaan varmaan sama summa vähentämään. Onkohan järkevää muodostaa kahta ”torsoa” Karttulaan, jos samalla rahalla saataisiin aikaan Kissakuusen koulukeskus, joka palvelee Karttulan eli läntisen Kuopion asukkaita pitkälle tulevaisuuteen? Annetaan Kemppaanmäen toimia niin kauan kuin palo- ja terveysviranomaiset sen sallivat.
Valtuuston kannalta olisi paljon tärkeämpää keskittyä katsomaan koulu- ja päiväkoti-investointien loppusummaa, joka hipoo jo 90 miljoonaa euroa. On hyvä muistaa, että yhdellä veroprosentilla saamme kokoon n. 10 m€ näinä talouden epävarmoina aikoina.

Mielenkiintoista, että yhden lukion vähentäminen Kuopion keskustassa ei tunnu herättävän lainkaan keskustelua. Miten lienee valtuuston 26.9. kokouksen jälkeen?