Kuntatalous suurien haasteiden edessä

13.09.2012

Kuopion asukasmäärä on hyvässä kasvussa ja ylitämme pian 100 000 asukkaan rajan, vaikka Pohjois-Savossa väki väheneekin. Suomessa on nykyään miljoona yli 65-vuotiasta asukasta – siis yli 1 000 000! Eläkeläisiä on kaikkiaan jo 1,4 miljoonaa.

Moni pieni kunta on pian suurissa talousvaikeuksissa verotulojen kuihtuessa väestörakenteesta johtuen. Löytyykö apu talousahdinkoon liittymällä Kuopioon, Pohjois-Savon veturiin? Karttulan liitoksesta tiedämme, että tilanne ei ainakaan heikkene. Kuntauudistuksen yhteydessä on kuitenkin välttämätöntä toteuttaa perusteellinen valtionosuusuudistus. Ei ole oikein eikä kohtuullista, että Kuopio menettää valtionosuuksia naapurikuntien liittyessä keskuskaupunkiin.

Kuntaliitokset eivät saa jäädä vain kuopiolaisen veronmaksajan taloudelliseksi rasitteeksi. Valtion on hoidettava osuutensa taloutemme tasapainotuksessa. Siispä kuntauudistuksesta Suomi-uudistus!