Eläkeläisen leipä kaventuu!

21.08.2015

Yhteiskuntasopimusta ei syntynyt. Pääministerin ajama hanke kaatui ennenkaikkea SAK:n vastustukseen. Koko Suomen kannalta elintärkeässä talousasiassa ei löytynyt konsensusta, kun yksi merkittävä osapuoli eli SAK jäi ”poteroihinsa”. AKAVA sentään olisi halunnut katsoa prosessia pidemmälle.

Eläkeläisen näkökulmasta katsottuna edessä ovat entistä niukemmat ajat. Eläkeindeksiä leikattiin ja jäimme vailla oikeudenmukaista korotusta eläkkeisiimme. Yhä useampi eläkeläinen joutuu turvautumaan toimeentulotukeen, kun eläke ei riitä. Kuntien sosiaalitoimen menot tulevat kasvamaan lähivuosina merkittävästi.

Verotuksen tasapaino työssä käyvien ja eläkeläisten välillä lähtee nyt vinoutumaan siksi, että ansiotulovähennys, jota eläkeläiset eivät saa, keventää ”työläisten” verotusta. Eläkeläisten pitäisi saada vastaavan suuruinen eläketulovähennys, jotta verotuksen balanssi näiden kahden väestöryhmän välillä säilyisi ennallaan. Muutoin senioriväki maksaa merkittävästi enemmän veroja työssä käyviin verrattuna.

Kaikenlaiset maksut ja hinnat ovat kohonneet vaivihkaa ja huomaamatta. Vakuutusmaksuihin on tullut roimia korotuksia. Oletko verrannut edellisvuoden kotivakuutusta tämän vuotiseen? Entä miten kävi kiinteistöveron? Onneksi polttoaineiden hinnat ovat pysyneet edullisina!

Lähiaikoina on tulossa kaikkia koskettava korotusaalto, kun kiinteistöjen verotusarvot tarkistetaan. Sen seurauksena kaikkien kiinteistöjen osalta kiinteistöverot kohoavat. Asutpa sitten omassa asunnossasi tai vuokralaisena, pääset maksamaan sievoisen summan lisäeuroja  yhteiskunnan pussiin.

Vaikka meitä eläkeläisiä on jo puolitoista miljoonaa, emme pääse vaikuttamaan meitä koskeviin päätöksiin. Maksajan rooliin pääsemme, mutta meitä koskevien asioiden päättäjiksi edustajiamme ei suvaita. Jonkin verran tässä on omaakin syytämme, sillä eläkeläiset ovat kovin hajanainen ja kirjava joukko, jonka ääni ei maastossa kauas kuulu.