Lämmin kiitos äänestäjilleni! Teitä oli tasan 100.

10.04.2017

Menen siis ”sata lasissa” eteenpäin! Kiitos tästä Sinulle, äänestäjäni!

Vaalitulos antaa Kokoomuksen 88:n ehdokkaan ryhmässä sijaluvun 29. Se suo seniorien edunvalvontaan hyvät lähtökohdat ja mahdollisesti toimintani jatkumisen Kuopion vanhusneuvostossa, jonne pyrin jatkokaudelle. Ilman ehdokkuutta kuntavaaleissa luottamustehtäviä ei yleensä heru kenellekään.

Meillä on edessämme itsenäisen Suomen historian suurin yhteiskunnallinen muutos sote -uudistuksen myötä. Pohjois-Savon soteen siirtyy entisinä työntekijöinä kaikki kaupunkien ja kuntien sosiaali- ja terveysalan työntekijät. Heitä on yhteensä 13 000 tämän hetkisen tiedon mukaan. Posote toimii n. 1,2 miljardin euron budjetilla, joka ainakin toistaiseksi rahoitetaan valtion verovaroilla. Samassa suhteessa kuntaverojen tulee alentua eikä kokonaisveroaste saa kohota. Kaikki tämä pitäisi olla valmiina jo vuoden 2019 alussa. Elämme mielenkintoisia aikoja!

Oma erikoisuutensa suunnitelmissa on maakunnallinen vanhusneuvosto. Sen kokoonpanon suhteen olen hyvin kriittinen, sillä tähän uuteen orgaaniin jokainen kunta lähettää yhden edustajan. Kuopio edustaa noin puolta Pohjois-Savon asukasmäärästä, mutta ikääntyvää väestöämme edustaisi vanhusneuvostossa vain yksi jäsen kuten rautavaaralainen edustajakin.

Toisin sanoen 2017 kuntavaalin tuloksen perusteella Pohjois-Savon vanhusneuvosto muodostuu keskustalaisista ”senioreista”. Muiden puolueiden edustajilla varkautelaisia demareita lukuunottamatta ei taida olla siinä neuvostossa paikkaa ja äänivaltaa, jos noudatetaan suoraviivaisesti tuoreiden kuntavaalien tulosta. Puolentoista vuoden kuluttua nähdään, olemmeko keskustalaisten miehittämässä maakunnan vanhusneuvostossa ”katsomon puolella”.

 

 

 

Pohjois-Savon vanhusneuvosto?

07.04.2017

Vanhuspalvelulaki astui voimaan v. 2013 alussa. Laki edellytti, että jokaiseen Suomen kuntaan täytyi muodostaa vanhusneuvosto. Kun laissa ei ole määräyksiä neuvostojen koosta eikä muodostamistavasta, on tuloksena ollut joukko hyvin erilaisia vanhusneuvostoja.

Olen toiminut Kuopion nykyisen lakisääteisen vanhusneuvoston puheenjohtajana tämän päättyvän vaalikauden ajan eli vähän yli neljä vuotta. Kuopion vanhusneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä. Olemme pitäneet vuosittain keskimäärin yhdeksän kokousta. Jokaisessa kokouksessa on ollut asialistalla ikäihmisten hyvinvointiin liittyviä asioita. Jäsenten osallistumisaktiivisuus on ollut kiitettävää.

Vajaan parin vuoden kuluttua ryhdytäään sote-uudistuksen myötä muodostamaan maakunnallisia vanhusneuvostoja. Pari päivää sitten sain kuulla ja nähdä ”koulun penkillä”, että näihin uusiin vanhusneuvostoihin jokainen kunta valitsee yhden edustajan. Se tarkoittaa, että Pohjois-Savon maakunnan vanhusneuvostossa on sitten 18 jäsentä!

Rohkenen heti epäillä tällaisen vanhusneuvoston toimintakykyä ja merkitystä. Kuopiossa on noin puolet Pohjois-Savon asukkaista. Rautavaaralla, Vesannolla tai Tervossa on n. 1 % maakuntamme asukkaista. Siitä huolimatta näillä kaikilla tahoilla olisi yksi edustaja maakunnallisessa vanhusneuvostossa.

Miten huolehditaan tällaisen elimen kokoonpanossa tasa-arvolain vaatimuksista tai suhteesta asukasmäärään? Mikä on jäsenten puoluepoliittinen jakautuma? Entä suhde eläkeläisjärjestöihin? Millainen on tällaisen neuvoston toimivalta? Millaisella budjetilla toimitaan? Tässä muutama avoin kysymys. Tekee mieli sanoa, että ”ken elää se näkee”! Toivottavasti ei olla tekemässä vuoden turhaketta maakunnallisista vanhusneuvostoista!

Asiaa apteekkiin

02.04.2017

Senioreilla on usein asiaa apteekkiin. Useimmilla meistä on jatkuvaa lääkitystä vaativia vaivoja ja sairauksia, joihin lääkkeitä saa KELA:n ohjeistuksen mukaan kerrallaan enintään kolmeksi kuukaudeksi. Reseptit ovat voimassa enintään vuoden ajan. Uusiminen on mahdollista nykyisin omakanta -ohjelman kautta, mutta hyvin monet uusivat lääkkeensä apteekkikäynnin yhteydessä.

Apteekkipalvelutkin ovat uhkaavasti harvenemassa ja jopa loppuneet palvelujen keskittymisen vuoksi. Männistön kaupunginosa, jossa on paljon iäkkäitä asukkaita, on tällä hetkellä ilman apteekkia. Männistöön on keskitetty paljon vanhuspalveluja ja iäkkäiden ihmisten asumista, mutta tällä hetkellä kaupunginosasta puuttuu apteekki. On aika erikoista, että kukaan apteekkareista ei ole perustanut edes sivuapteekkia Mänistöön. Oletan, että asiakkaita riittäisi ja liikevaihto olisi kelvollinen, kunhan vain uusi apteekki avaisi ovensa.

Apteekin paikka olisi myös KYS:n ”tontilla”. Jokainen sairaalassa hoitoa saanut ja sieltä poistuva suuntaan ensimmäiseksi apteekkiin. Miksi tuo ensimmäinen apteekkikäynti ei voisi tapahtua jo KYS:ssä? Miksi potilaan täytyy ”ostaa” ensin kyyti apteekkiin ja vasta  sitten kotiin? Sairaalle aiheutuu turhia ylimääräisiä kuluja ja maksuja apteekkimatkan vuoksi.

Ehdotan ratkaisuksi sivuapteekkia KYS:n tiloihin. Näin saataisiin parannettua merkittävästi apteekkipalvelua. KELA:n kustannuksetkin voisivat hieman pienentyä matkakorvausten vähentyessä. Jos reseptivapaiden lääkkeiden myynti marketeissa sallittaisiin, moni apteekkireissu jäisi ehkä tekemättä, mutta seurauksena saattaisi olla apteekkien harveneminen entisestään. Kenen etu se olisi?

Mitalissa on aina kaksi puolta, joita täytyy arvioida objektiivisesti.

 

Kaupunginjohtaja vai pormestari?

28.03.2017

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen ilmoitti aivan äskettäin eroamisestaan ja eläkkeelle siirtymisestään tämän vuoden lopulla. Tämä ilmoitus tarkoittaa sitä, että kuntavaaleista muodostui samalla myös kaupunginjohtajavaalit. Vaalien voittaja eli ykköspaikalle yltänyt puolue pääsee avaamaan keskustelun ja kaupunginjohtajan valintaprosessin.

Olen ehdottomasti sitä mieltä, että Kuopion johtoon pitää valita paras mahdollinen ammattilainen eli kaupunginjohtaja.

En kannata pormestarimallia! Vaaleilla valitun pormestarin toimikausi on vain neljä vuotta ja sama ”näytelmä” alkaisi vaalikauden lopulla uudelleen. Pormestarimalliin liittyy puoluepoliittinen riski. Valtuuston valitsema kaupunginjohtaja mahdollistaa sensijaan pitkäjänteisen johtamis- ja kehittämistyön, jota valtakunnanosakeskus Kuopio tarvitsee nyt kipeästi.

Äänestäjän on syytä miettiä huolella tätäkin kysymystä piirtäessään numeroa vaalilippuunsa. Sillä on nyt kauaskantoiset vaikutukset Kuopion tulevaisuuden kannalta, koska äänestyspäätös vaikuttaa tällä kertaa kaupunginjohtajan valintaan saakka. Ei ole yhdentekevää, kuka kotikaupunkiamme Kuopiota johtaa!

OSJ mukaan eläkeläisten etuja valvomaan!

28.03.2017

Olen ehdottomasti sitä mieltä, että eläkeindeksiä on käytettävä joka vuosi ilman poikkeuksia! Olemme eläkkeemme ansainneet samoin kuin lainmukaiset eläkkeiden korotuksetkin. Valtiovallan yksipuolinen puuttuminen eläkkeiden korotukseen leikaten tai jäädyttäen eläkeindeksiä loukkaa oikeuksiamme ja heikentää luottamusta poliittisiin päättäjiimme, maan hallitukseen ja eduskuntaan.

Tulevina vuosina OSJ keskittyy toimintansa sisällön kehittämiseen ja edunvalvontaan, jossa tekemistä riittää. Parin vuoden takaiset eläkeindeksin leikkaukset ja jäädyttämiset veivät eläkeläisiltä yhteensä yhden prosenttiyksikön korotuksen, joka on pois kaikilta, niin nykyisiltä kuin tuleviltakin eläkeläisiltä. Se yksi prosentti on samalla pois myös kaikkien eläkeläisten ostovoimasta, joka on kehittynyt vuosi vuodelta heikosti.

Kustannusneutraali eläkeindeksi on uusin tulokas indeksikeskustelussa. Se tarkoittaa sitä, että eläkkeiden korotukset tehtäisiin 2/3 europohjaisesti ja vain 1/3 prosenttiperusteisesti. Samalla tehtäisiin merkittävä tulonsiirto paremmista eläkkeistä pienempiin päin. Toisin sanoen: Eläkeläiset laitettaisiin taistelemaan eläkkkeiden korotuksista keskenään. Jos tämä ehdotus etenee, voimme odottaa todella vaikeita aikoja ja surkastuvia eläkkeitä. Ollaanpa nyt valveilla!

 

 

Yhteistyössä lisää elämää eläkevuosiin ja voimaa vanhuuteen!

13.03.2017

Hyvinvointi on nykyisin kaikkien huulilla ja syystäkin. Vaikka Suomi keikkuu maailman onnellisuustilastoissa kärkipaikoilla, löytyy kansamme keskuudesta runsaasti pahoinvointiakin. Juniorien ja seniorien kokema yksinäisyys on suoranainen kansantauti.

”Terve sielu terveessä ruumiissa!” sanoivat  Antiikin kreikkalaiset. ”Vierivä kivi ei sammaloidu”, sanovat suomalaiset. Liikunta, liikunta ja liikunta, sanovat lääkärimme ja kuntohoitajamme. Ilman säännöllistä ja jatkuvaa liikuntaa olemme pian sängyn pohjalla, josta nouseminen on vaikeaa, joskus lähes mahdotonta.

Siksi olen ”valjastanut” vanhusneuvoston ja eläkeläisjärjestöjen yhteityötoimikunnan Voimaa Vanhuuteen -hankkeen eteenpäin vientiin kuopiolaisten ikäihmisten elämänlaadun kohentamiseksi.

Jokainen tietää jo omasta kokemuksesta, että liikunnan merkitys ihmisen hyvinvointiin on aivan valtava. Viimeaikaisen tutkimustiedon perusteella on voitu osoittaa, että liikunta ehkäisee jopa parkinsonin ja alzheimerin taudin puhkeamista. Väestömme vanhetessa ja iäkkäiden ihmisten määrän lisääntyessä liikunta- ja toimintakyvyn säilyttäminen on kansantaloudenkin kannalta erittäin tärkeää.

Liikunnan myönteiset, sosiaaliset vaikutukset ovat erittäin merkittävät. Yksinäisyys vähenee, kun lähtee mukaan ryhmäliikuntaan. Voimaa Vanhuuteen -hankkeessa koulutetaan vertaisohjaajia, jotka voivat koota talokohtaisia pienryhmiä. Jokainen liikuntaporukka voi laatia oman ohjelmansa voinnin ja toidon mukaan. Toki yksinkin voi jumpata, mutta ryhmässä on aina rattoisampaa.

Tärkeintä on liikunnan säännöllisyys ja jatkuvuus kulttuuririentojakaan unohtamatta, sillä kulttuuri pitää meidät hengissä. Terveydeksi!

 

 

 

Vuorovedolla eteenpäin

13.03.2017

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry on ollut kiinnostava ”työnantajani” jo kymmenkunta vuotta. Järjestön nimikin on tuona aikana vaihtunut Veteraaniopettajista Opetusalan senioreiksi.  OSJ:n seuraava vuosikokous huhtikuussa on tämän vuosikymmenen mittaisen kauteni päätöskokous. Aloitin järjestötyörupeamani Veteraaniopettajien Itä-Suomen aluevastaavan roolissa ja päätän sen kiitollisin mielin vuosikokouksessa OSJ:n hallituksen varapuheenjohtajana, jota tehtävää hoidin viimeiset neljä vuotta puheenjohtaja Erkki Kangasniemen ”aisaparina”.

OSJ ry tarjosi mielenkiintoisen järjestön uudistamistehtävän. Olin mukana 5-jäsenisessä työryhmässä, jossa muotoiltiin nykyisen OSJ:n maakuntapohjainen järjestörakenne, kun Veteraaniopettajat muutettiin Opetusalan Seniorijärjestöksi.  Ehdotin suunnittelun lähtökohdaksi 1990-luvulla SURE ry:n tarpeisiin laatimaani maakuntapohjaista järjestömallia, joka näyttää toimivan hyvin nyt myös OSJ:ssä.

Ensi syksynä 16.-17.9. Kuopiossa järjestettävät OSJ:n senioriopettajapäivät ovat viimeinen iso tehtävä, jonka toteuttamisessa olen vielä aktiivisesti mukana. ”Mualima muuttuu – muututaanko myö” -teemalla kutsumme senioriopettajia eri puolilta maata kokemaan ja näkemään syksyinen Kuopio.

Nyt on vuoro uusien ihmisten tulla vetovastuuseen niin OSJ:n hallituksessa kuin omassa Kuopion seudun senioriopettajat Ksso ry:ssä.

Hyvillä mielin katselen taaksepäin ja uteliaana odotan vielä tulevia aikoja.

 

Kummalliset kuntavaalit 2017

11.03.2017

Suomi 100 -juhlavuoden huhtikuussa  9.4. pidetään kuntavaalit, joissa valittavien valtuustojen työ muuttuu vaalikauden puolivälissä radikaalisti. Jo ensi vuoden alussa pidetään maakuntavaalit, joiden tuloksen mukaisesti muodostetaan uudet maakuntavaltuustot.  Sitten ”pikkuparlamenttien” johdolla rakennetaan maahamme uusi hallintoporras.

Parhaillaan on käsillä Suomen historian suurin hallinnollinen muutos, suorastaan mullistus. Puolet kuntien rahasta ja vallasta siirtyy maakuntavaltuustolle, joka tulee johtamaan ja ohjaamaan paljon puhuttua sote -uudistusta. Pohjois-Savon soteen siirtyy kunnista n. 10 000 työntekijää ja liikevaihto pyörii n. miljardin  €:n paikkeilla.

Maakuntahallintoon keskitetään lisäksi monenlaista muutakin hallintoa ja viranomaista. Nähtäväksi jää, mitä veroasteelle tapahtuu. Hallitus on luvannut, että verot eivät nouse. Ken elää, se näkee!

Kuntatasolla tärkeimmäksi sektoriksi nousee tämän uudistuksen jälkeen varhaiskasvatus ja opetus. Entisenä opettajana ja rehtorina liputan tietysti kasvatuksen ja koulutuksen parempien resurssien ja toimintamahdollisuuksien puolesta.

 

Eläkeläisen leipä kaventuu!

21.08.2015

Yhteiskuntasopimusta ei syntynyt. Pääministerin ajama hanke kaatui ennenkaikkea SAK:n vastustukseen. Koko Suomen kannalta elintärkeässä talousasiassa ei löytynyt konsensusta, kun yksi merkittävä osapuoli eli SAK jäi ”poteroihinsa”. AKAVA sentään olisi halunnut katsoa prosessia pidemmälle.

Eläkeläisen näkökulmasta katsottuna edessä ovat entistä niukemmat ajat. Eläkeindeksiä leikattiin ja jäimme vailla oikeudenmukaista korotusta eläkkeisiimme. Yhä useampi eläkeläinen joutuu turvautumaan toimeentulotukeen, kun eläke ei riitä. Kuntien sosiaalitoimen menot tulevat kasvamaan lähivuosina merkittävästi.

Verotuksen tasapaino työssä käyvien ja eläkeläisten välillä lähtee nyt vinoutumaan siksi, että ansiotulovähennys, jota eläkeläiset eivät saa, keventää ”työläisten” verotusta. Eläkeläisten pitäisi saada vastaavan suuruinen eläketulovähennys, jotta verotuksen balanssi näiden kahden väestöryhmän välillä säilyisi ennallaan. Muutoin senioriväki maksaa merkittävästi enemmän veroja työssä käyviin verrattuna.

Kaikenlaiset maksut ja hinnat ovat kohonneet vaivihkaa ja huomaamatta. Vakuutusmaksuihin on tullut roimia korotuksia. Oletko verrannut edellisvuoden kotivakuutusta tämän vuotiseen? Entä miten kävi kiinteistöveron? Onneksi polttoaineiden hinnat ovat pysyneet edullisina!

Lähiaikoina on tulossa kaikkia koskettava korotusaalto, kun kiinteistöjen verotusarvot tarkistetaan. Sen seurauksena kaikkien kiinteistöjen osalta kiinteistöverot kohoavat. Asutpa sitten omassa asunnossasi tai vuokralaisena, pääset maksamaan sievoisen summan lisäeuroja  yhteiskunnan pussiin.

Vaikka meitä eläkeläisiä on jo puolitoista miljoonaa, emme pääse vaikuttamaan meitä koskeviin päätöksiin. Maksajan rooliin pääsemme, mutta meitä koskevien asioiden päättäjiksi edustajiamme ei suvaita. Jonkin verran tässä on omaakin syytämme, sillä eläkeläiset ovat kovin hajanainen ja kirjava joukko, jonka ääni ei maastossa kauas kuulu.

 

Ikäihmisten asialla

01.07.2013

Vanhuspalvelulaki astui voimaan tänään eli 1.7.2013.  Ensi vuodenvaihteen jälkeen lain velvoittavuus muuttuu käytännöksi kaikissa kunnissa. Laki edellyttää, että kaikkiin Suomen kuntiin muodostetaan vanhusneuvostot, joille on suotava riittävät resurssit ja toimintamahdollisuudet. Vanhusneuvostoja on kuultava ikäihmisiä koskevissa asioissa.

Tähän mennessä n. yhdeksässä kunnassa kymmenestä on ollut vahusneuvostot, joiden kokoonpano ja muodostamisperiaate on monenkirjava. Jossakin kunnassa vanhusneuvosto on muodostettu vain eläkeläisyhdistysten jäsenistä, jossakin taas vain poliittisten puolueiden edustajista ja muutamassa siltä väliltä. Jäsenmääräkin tuntuu vaihtelevan suuresti eri kuntien välillä. Olisi tärkeää pitää mielessä se, että vanhusneuvosto on aina kunnallinen luottamuselin.

Kuopion vanhusneuvostoon kuuluu seitsemän poliittisten puolueiden edustajaa kuntavaalin mukaisessa suhteessa ja viisi eläkeläisjärjestöjen edustajaa. Muodostamisessa noudatettiin myös tasa-arvolain vaatimusta. Kolmen kokouksen perusteella puheenjohtajana rohkenen arvioida, että Kuopiossa on hyvä ja toimiva sekä keskusteleva vanhusneuvosto.

Uuden lain velvoittamaan työhön ryhdymme elokuussa, jolloin otamme kantaa mm.  liikenteen turvallisuussuunnitelmaan. Ikäihmisten arvostuksen kohottaminen yhteiskunnassamme soisi olevan kaikkien vanhusneuvostojen työlistalla.

Seuraava sivu »